İSTANBUL'A EMEK VERENLERİN FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLIYOR

        

Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz, İSPER çalışanlarına özel İstanbul’a Emek Verenler başlıyor. Bu yılki yarışmamızın konsepti ‘Emek ve Dayanışma’.

Evde Sağlık’tan Veteriner Hizmetlerine, Yuvamız İstanbul’dan Cenaze Hizmetlerine, Halkla İlişkiler’den Sosyal Yardım Hizmetlerine, Bölgesel İstihdam Ofisi’nden İSKİ ve İGDAŞ’a kadar geniş bir yelpazede İstanbul’a sahada hizmet eden, İstanbulluya dokunan 18 binden fazla çalışma arkadaşımızın gözünden tüm bu hizmetlerde verilen emeği ve emekçileri İstanbullular ile paylaşmayı amaçlıyoruz.               

Tüm İSPER çalışanlarının katılımına açık olarak düzenlenen yarışma sonucunda seçilen eserlerin, İstanbul’un çeşitli noktalarında sergilenmesi planlanıyor.

 

                     İSTANBUL’A EMEK VERENLER FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI

 • Her katılımcı en fazla 3(üç) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Daha önce ödül almış, sergilenmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
 • Birden fazla fotoğrafın montajlarıyla oluşturulan fotoğraf (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar, insanlı ve insansız hava aracı (drone) vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluklar katılımcıya aittir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler yapılabilir.
 • Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotografik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 • Exif bilgileri (fotoğraf özellikleri bölümündeki bilgiler) kaldırılmış fotoğraflar, sergileme kazanmaları durumunda otomatik olarak diskalifiye edilecektir.
 • Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapan içeriklere sahip olduğu düşünülen fotoğraflar diskalifiye edilecektir.
 • Seçici Kurul bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

Fotoğraf Kullanımı Telif Hakları ve Diğer Koşullar

 • Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların İSPER Personel Yönetim AŞ ve bünyesindeki bağlı kurumların yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İSPER Personel Yönetim AŞ’ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül alan ve başarılı bulunarak sergilenmeye değer görülen fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, sergi, dergi, TV, internet vasıtasıyla isim belirtilerek/belirtilmeyerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek kişilerin fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Fotoğrafı sergilenme aşamasında çektiğiniz fotoğrafta yüzleri açıkça görülen kişilerden Açık Rıza Metni/muvaffakatname almanız istenebilir. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Fotoğrafların Gönderilmesi

 • Yarışma istanbulaemekverenler@isper.istanbul adresine gelen fotoğraflar arasında  yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim vb. ) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma bitiminde sonuçlar www.isper.istanbul adresi üzerinden duyurulacaktır.
 • Gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir . Fotoğraf ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, karakterleri kullanılmamalıdır ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Dijital başvuru esnasında eserini küçültmek durumunda kalan katılımcıların, eserlerinin tam boyutlu hallerinin ilerideki muhtemel basılı süreçlerde yüksek kaliteyi sağlaması sebebiyle de saklamaları uygun olacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Jüri üyelerinin bireysel takdirleri haricinde, yarışma jürisi fotoğrafları başlıca 3 temel kriter üzerinden değerlendirilmeye alacaktır. Bunlar:

 • Yarışmacının İSPER İstanbul Personel Yönetim AŞ personeli olması,
 • Konunun kavramsal olarak ele alınış biçimindeki orijinal yaklaşım,
 • Sunulan fotoğrafların yarışma konusuyla olan tutarlılığı.

İletişim ve Takvim

Web adresi: www.isper.istanbul
E mail : istanbulaemekverenler@isper.istanbul

Son Başvuru Tarihi: 24 NİSAN 2023