Gerçek kişi bilgi edinme formu

Bilgi Edinme Formu (GERÇEK KİŞİ)

BİLGİ EDİNME HAKKINDA

Demokratik, şeffaf ve katılımcı bir yönetimin gereği olarak kabul edilen bilgi edinme hakkı bireylere ve özel hukuk tüzel kişilerine tanınan bir haktır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu sayesinde kişiler kamu kurum ve kuruluşlarından gerek kendileri ile ilgili gerekse kamuyu ilgilendire bilgi ve belgelere yine ilgili mevzuata uygun olarak erişim sağlayabilmektedir. Söz konusu kanunla birlikte başvuru sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi talep etme hakkı güvence altına alınarak buna yönelik esas ve usuller belirlenmiştir.

Lütfen bilgi edinmek istediğiniz konuları, gerçek ve tüzel kişiler için ayrı olarak hazırlanan forma doldurarak [email protected] elektronik postasına veya (0 212) 369 4303 no'lu faks numarasına iletiniz. Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular değerlendirilmemektedir.

İş başvuruları ve başvuru takibi ile ilgili gönderilen mailler bilgi edinme başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş başvurularınızı lütfen www.istirakler.com adresinden yapınız

Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Formu (Word dosyası) için tıklayınız
Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Formu (Word dosyası) için tıklayınız

Mail yoluyla bilgi almak için aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.

203215
35928
787270
3237
: