Yönetim Şeması

Genel Müdür - Salih ÇİL Hukuk Müşaviri - Av. Mustafa ÇERİBAŞ Özel Kalem Yöneticisi - Mustafa YILMAZ İşletme Hizmetleri Müdürü - Kadir ÇİL Genel Müdür Yardımcısı (Projeler) - Orhan Ertekin YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı (Mali-İdari) - Sabri MERİÇ Sosyal Hizmetler Müdürü - Dr.Ali Osman SOLUK Bilgi Sistemleri Müdürü - M. Ubeydullah HOCAGİL Sağlık Hizmetleri Müdürü - Ahmet ERDOĞAN Satın Alma ve İhaleler Müdürü - Ali ÖKSÜZ Eğitim Kültür ve Sanat Hizmetleri Müdürü - Feridun KÜSDÜL Organizasyonel Gelişim ve İsdihdam Müdürü - Mahmut Selim POLAT Mali İşler Müdürü - Hakan Çakmak İnsan Kaynakları Müdürü - Arif TEPE Destek Hizmetleri Müdürü - Selahaddin TİMUR
203215
35928
787270
3237
: