Toplam Kalite Çalışmaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Şirketimiz 2004 yılında “Kalite Yönetim Sistemi” ni kurmuş olup, 2007 yılından günümüze kadar Türk Standartları Enstitüsü gözetiminde kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğini sürekli iyileştirme hedefiyle devam ettirdiği çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

Şirketimiz 2008 yılından bu yana “Çevre Yönetim Sistemi” sertifikasına Türk Akreditasyon Kurumu’nca onaylı belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sahip olup, çevre yönetim sistemi şartlarına uygun olarak tüm çalışmalarında çevre duyarlılığı bilinciyle hareket etmektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Şirketimiz 2005 yılından bu yana “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikasına sahip olup, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını hizmet sağladığı tüm birimlerde, tüm çalışanlarını kapsayan, bilinçlendirici bir felsefeyle sürdürmektedir.

Hizmet Yeterlilik Belgeleri

Şirketimiz 2008 yılından bu yana TS 8358 standartlarına uygun olarak “İlaçlama Hizmet Yeterlilik Belgesi”ne Türk Standartları Enstitüsü aracılığıyla sahip olup, bu kapsamda standartın istediği tüm sorumlulukları titizlikle yerine getirmektedir.Ayrıca şirketimiz 2005 yılından bu yana Türk Standartları Enstitüsü aracılığıyla “İnsan Kaynakları Hizmet Yeterlilik Belgesi” ne sahip olup, TS 12993 standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

203215
35928
787270
3237
: