İBB İnsan Kaynakları Personel Temini

Hizmet kapsamında Avrupa Birliği müktesebatı uyum süreci içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaçları ve amaçlarına hizmet edecek verilerin analizlerinin yapılması, gruplandırılması, raporlanması, sosyo-ekonomik-kültürel anlamda yorumlanması ve karar mercilerine sunulması faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere gerekli olan personellerin  temini sağlanmaktadır.

203215
35928
787270
3237
: