İBB İnsan Kaynakları Personel Temini

Hizmet kapsamında Avrupa Birliği müktesebatı uyum süreci içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaçları ve amaçlarına hizmet edecek verilerin analizlerinin yapılması, gruplandırılması, raporlanması, sosyo-ekonomik-kültürel anlamda yorumlanması ve karar mercilerine sunulması faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere gerekli olan personellerin  temini sağlanmaktadır.

233.440
35.928
787.270
118.565
: