SAYILARLA İSPER

15 Binden Fazla İstihdam

İSPER, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’a ve İstanbulluya dokunduğu projelerinde görev yapan 15 binden fazla çalışanın istihdamını sağlayarak İBB İştirakleri arasında en fazla insan kaynağını bünyesinde bulunduran şirkettir.

15.218

Çalışan Sayısı
Toplam

%11.12

2020
Büyüme Oranı

%35

Kadın Çalışan
Oranı

58

İBB Projesi için
İşgücü temini